تیم پرشین نونهالان و نوجوانان گرگان

پرشین فقط فوتبال نیس پرشین فقط توپ چلتیکه نیس پرشین فقط زمین چمن نیس کِشون کِشون مَرد توش صف کشیده تو حاشیه شهر انگاری همش تو شهر جا نشده,اضافیشو خالی کردن تو حاشیه بزار از اولش بگم روز اول پرشین یه توپ دولایه پلاستیکی وسط خونه ایرانی بود که وقت و بی وقت به در[…]