تلنگر …

۹ ساله که بودم توان خیر مدرسه‌ساز شدنو نداشتم، البته الانم ندارم. همه‌ی پس‌اندازم یک اسکناس پونصد تومنی بود اونم برای روزهای بارونی که بتونم مدرسه تا خونه رو با تاکسی‌تلفنی بیام. یه سالی گذشت و دیدم نزدیک عید که می شه گروه‌های موسیقی و تئاتر میرن بهزیستی و واسه بچه‌ها برنامه اجرا می‌کنن. می‌خواستم[…]